<ol id="me9xf"><menu id="me9xf"></menu></ol>
   <samp id="me9xf"></samp>

   <progress id="me9xf"></progress>
   <listing id="me9xf"><var id="me9xf"></var></listing>
   欢迎访问新蓝景化学国际在线!Welcome to Xinlanjing International Online!
   Zqiuxlj,Unimorquant,Zcauatauant半定量快速测试盒 · 

   半定量测试盒特点

   ·简单的操作步骤,容易使用,用户无需化学分析专业知识即可操作

   ·灵活的运用范围和强大的可移动性,特别适合于现场快速分析

   ·几秒钟到几分钟内即可得到检测结果,快速分析

   ·内置分析测试所需所有附件,不需外界分析工具即可进行。

   ·一个测试盒就是

   ·一个完整的分析该项目的实验室

   ·图形化的操作指示给你最方便的操作指引    ·准确高质的比色卡给您准确的测试结果

   ·严格的质量控制确保测试盒的运用效果         ·保质期长,试剂保质期超过3

    

   半定量测试盒
   名称测试参数测试量程/分度测试次数方法分类类型补充试剂/测试次数应用领域Parameter订货号
   半定量测试盒

   酸度

   0.1 mmol/l

   200 at 10 mmol/l

   Acidimetric

   Aquamerck

   TP

   2.4.5.6.9.11.13.15

   Acidity Test

   2.1.11108.0001.9
   半定量测试盒

   碱度(淡水石每水)

   20 mg/l CaCo3

   100 at 200 mg/l CaC03

   Acidimetric

   Aquamerck

   TD

   2.4.5.6.9.11.13.15.16

   AlkalinityTest in

   2.1.18764.0001.9
   半定量测试盒

   碱度

   0.1 mmol/l

   200 at 10 mmol/l

   Acidimetric

   Aquamerck

   TP

   2.4.5.6.9.11.13.15

   fireshwater and seawater

   2.1.11109.0001.9
   半定量测试盒

   0.1一0.2一0.35一0.5一0.75-1一2一3一6 mg/l Al

   145

   Chromazurol S

   Microquant

   3.5.6.9.10.11.13.15.17.18

   Alkaliniity Test

   2.1.14822.0001.9
   半定量测试盒

   0.07一0. 12 -0.2-0.35-0.5一0.65一0.8 mg/l Al

   185

   Chromazurol S

   Aquaquant

   TS

   5.6.9.11.13.15.17

   Aluminiurn Test

   2.1.14413.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮(淡水/海水)

   0.5一1一2一3一5一10 mg/l NH4

   50

   Indophenol blue

   Aquamerck

   CC

   1.2.4.6.8.11.13.15.16

   Aluminiurn Test

   2.1.14657.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0.5一1一3一5一10 mg/l NH4

   150

   NeBler

   Aquamerck

   CC

   2.4.6.13.16

   Aluminiurn Test infreshwater and seawater

   2.1.11117.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0.2一0 .4一0.6一1一2一3一5 mg/l NH4

   50

   Indophenol blue

   Aquamerck

   SC

   1.2.4.6.8.11.13.15.16.17.18

   Aluminiurn Test

   2.1.08024.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0 .2一0.5.--0.8一1.3一2-3一4.5一6-8 mg/l NH4

   250

   Indophenol blue

   Microquant

   2.1.14855.0002.9.9,255

   1.2.4.5.6.8.9.10.11.12.13.15.16.17.18

   Aluminiurn Test

   2.1.14750.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0 .2一0.5一0.8一1.2一1.6-2一3一5-8 mg/l NH4

   250

   Indophenol blue

   Aquaquant

   TS

   2.1.14855.0002.9.9,255

   1.2.4.5.6.9.10.11.12.13.15.18

   Aluminiurn Test

   2.1.14423.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0.05一0.1一0.15一0.2一0.3 0.4-0.5一0.6一0.8 mg/l NH4

   100

   NeBler

   Aquaquant

   TL

   4.5.6.13

   Aluminiurn Test

   2.1.14400.0001.9
   半定量测试盒

   氨氮

   0.025一0.05一0.075一0.1-0.15-O.2一0.25一0.3一0.4 mg/l NH4

   60

   Indophenol blue

   Aquaquant

   TL

   1.2.3.4.5.6.9.11.12.13.15.17

   Aluminiurn Test

   2.1.14428.0001.9
   半定量测试盒

   2 mg/l

   200 at 170 mg/l Ca

   TItriplex ® lll

   Aquamerck

   TP

   1.2.5.6.9.11.13.15.16

   Aluminiurn Test

   2.1.11110.0001.9
   半定量测试盒

   碳酸根硬度

   1.25`e

   50 at 12.5°e

   Acidimetric

   Aquamerck

   TD

   2.5.6.9.13.15

   Calcium Test

   2.1.14653.0001.9
   半定量测试盒

   碳酸根硬度 1.25℃ Acid cap.to PH 4.3("SVB",ANC)

   1.25`e

   100 at 12.5°e

   Acidimetric

   Aquamerck

   TD

   2.5.6.9.13.15

   Carbonate HardnessTest

   2.1.11103.0001.9
   半定量测试盒

   碳酸根硬度 0.2°d and 0.1 mmol/l Acid cap,to PH 4.3(“SBV”,ANC)

   0.2`d and 0.1mol/l

   300 at 12.5°e

   Acidimetric

   Aquamerck

   TP

   2.5.6.9.13.15

   Carbonate Hardness Test/

   2.1.08048.0001.9
   半定量测试盒

   碳酸 1.25℃ 〔lime dissoliving )Test

   1.25`e

   50

   Acidimetric

   Aquamerck

   TD

   2.5.6.9.13.16

   Acid. cap.to pH 4.3(“SBV ”,ANC

   2.1.11130.0001.9
   半定量测试盒

   氯化物

   25 mg/l Cl

   100 at 150 mg/l CL

   Mercury(ll)-nitrate

   Aquamerck

   TD

   1.4.5.6.8.9.11.12.13.15.17.18

   Carbonate HardnessTest/

   2.1.11132.0001.9
   半定量测试盒

   氯化物

   2 mg/l Cl

   200 at 170 mg/l CL

   Mercury(ll)-nitrate

   Aquamerck

   TD

   1.4.5.6.8.9.11.12.13.15.17.18

   Acid cap.to pH 4_3(”SBV”,ANC

   2.1.11106.0001.9
   半定量测试盒

   氯化物

   3一6一10一18一30一60-100一180一300 mg/1 Cl

   200

   Mercury(ll)-thiocyanate

   Microquant

   2.1.18322.0002.9.9,200

   1.4.5.6.8.9.11.12.13.15.17.18

   Carbonic Acid

   2.1.14753.0001.9
   半定量测试盒

   氯化物

   5一10一20一40一75一1 50-300 mg/l Cl

   300

   Mercury(ll)-thiocyanate

   Aquaquant

   TS

   2.1.18322.0002.9.9,200

   1.4.5.6.8.9.11.12.13.15.17.18

   (lime dissolving) Test

   2.1.14401.0001.9
   半定量测试盒

   余氯(淡水/海水)

   0.1 -0.25一-0.5-1-2 mg/l CI2

   100 free chlorine

   TMB

   Aquamerck

   CC

   2.7.11.16.17

   Chloride Test

   2.1.14670.0001.9
   半定量测试盒

   余氯

   0 .25一0.5一0.75一1一2-4-8--10-15 mg/l C12

   1000 free chlorine

   DPD

   Microquant

   2.1.14977.0002.9,1000

   7.9.10.11.15.18

   Chloride Test

   2.1.14976.0001.9
   半定量测试盒

   余氯

   0.1一0.2一0. 3 -0.4-0.6 -0.5一1.0一1.5-2.0 mg/l Cl2

   600 free chlorine

   DPD

   Microquant

   2.1.14979.0002.9,600

   7.9.10.11.15.17.18

   Chloride Test

   2.1.14978.0001.9
   半定量测试盒

   余氯、总氯

   0.25一0.5一0.75一1一2一4一7一10一15 mg/l CI2

   400 free chlorine 400 total Chlorine

   DPD

   Microquant

   2.1.18326.0002.9.400

   7.10.11.18

   Chloride Test

   2.1.14826.0001.9
   半定量测试盒

   余氯、总氯

   0.1一0.2一0.3一0.4一0.6一0.8一1一1.5一0.2 mg/l Cl2

   400 free chlorine 400 total Chlorine

   DPD

   Microquant

   2.14803.0002.9.400+400

   7.9.10.11.17.18

   Chloride Test in

   2.1.14801.0001.9
   半定量测试盒

   余氯、总氯

   0 .01一0.025一0.045一0.06-0.08一01一0.15一-0.2-0.3 mg/l Cl2

   300

   DPD

   Aquaquant

   TL

   2.14977.0002.9.1000

   2.7.9.10.11.15

   freshwater and seawater

   2.1.14434.0001.9
   半定量测试盒

   余氯和pH

   0.1一0.3-0.6一1一1.5 mg/l Cl2 pH 6.8一7.1一7.4-7.6一7.8

   150(chlorine)150(pH)

   DPD and phenol red indicator

   Aquamerck

   SC

   17

   Chloride Test

   2.1.11160.0001.9
   半定量测试盒

   余氯和pH

   0.1一0.3-0_6-1一1.5 mg/l CIzPH1.6 .一7.1一7.4一7.6一7.8

   200(chlorine) 200(pH)

   DPD and phenol red indicator

   Aquamerck

   2.1.11143.0001.9.200 2.1.11157.0001.9.200 2.1.11113.0001.9.R1 2.1.11114.0001.9.R29 2.1.11115.0001.9.R39 2.1.11116.0001.9.1000 pH

   17

   Chloride Test

   2.1.11174.0001.9
   半定量测试盒

   二氧化氯

   0.50一0.90一1.4一1.一3.8一7.5一13一19-28 mg/l ClO2

   100

   DPD

   Microquant

   2.18757.0002.9.300

   5.7.9

   Chlorine -Dioxide Test

   2.1.18756.0001.9
   半定量测试盒

   二氧化氯

   0 .020一0.050一0.075一0.10一0.15-0.20 -0.30一0.40一0.55 mg/l ClO2

   300

   DPD

   Aquaquant

   TL

   2.18757.0002.9.300

   5.7.9

   Chlorine -Dioxide Test

   2.1.18754.0001.9
   半定量测试盒

   六价铬

   0.2-0.4-0.8-1.3-2.2-4-6.7-13-22 mg/l CrO4

   300

   Diphenyl一carbazide

   Microquant

   2.18456.0002.9.300

   6.10.11.13.18

   ChlorineTest

   2.1.14756.0001.9
   半定量测试盒

   六价铬

   0.2一0.4一0.7一1一1.3一1.8一2.2一2.9一3.6 mg/l Cr04

   300

   Diphenyl一carbazide

   Aquaquant

   TS

   2.18456.0002.9.300

   6.10.11.13.18

   ChlorineTest

   2.1.14441.0001.9
   半定量测试盒

   六价铬

   0.01一0.02一0.04一0.07一0.09-0.11-0.13一0.18一0_22 mg/l Cr04

   150

   Diphenyl一carbazide

   Aquaquant

   TL

   2 18456.0002.9.300

   6.9.10.11.13.18

   ChlorineTest

   2.1.14402.0001.9
   半定量测试盒

   色度

   5一10一20一30一40一50-70一100一150 HZ

   no limit

   HaZen

   Aquaquant

   TL

   3.9.11.13.15.18

   Colour Test

   2.1.1442.1.0001.9
   半定量测试盒

   铜(淡水/海水)

   0.15一0.3一0.45一0.6 -0.8一1.2一1 .6 mg/l Cu

   50

   Cuprizone

   Aquaqmerck

   CC

   2.5.8.9.10.11.13.16.17.18

   Copper Test in

   2.1.14651.0001.9
   半定量测试盒

   0.3一0.6 -1一1.5一2一3一5一7--10 mg/l Cu

   100

   Cuprizone

   Microquant

   218459.0002.9.100

   3.5.8.9.10.11.13.16.17.18

   Copper Test

   2.1.14765.0001.9
   半定量测试盒

   0.3一0.6一1一1.5一2一2.5-一3-5 mg/l Cu

   100

   Cuprizone

   Aquaquant

   TS

   218459.0002.9.100

   5.8.9.10.11.13.16.17.18

   Copper Test

   2.1.14418.0001.9
   半定量测试盒

   O.05-0.08-0.12一0.16一0.2一0.25一0.3-0.4-0.5 mg/l Cu

   100

   Cuprizone

   Aquaquant

   TL

   218459.0002.9.100

   3.5.8.9.10.11.13.16.17.18

   Copper Test

   2.1.14414.0001.9
   半定量测试盒

   氰化物

   0.03一0.07-0.13一0.2一0.3-0.5一1-2一5mg/l CN

   200

   Konig reaction

   Microquant

   218457.0002.9.200

   8.10.11.13.18

   Cyanide Test

   2.1.14798.0001.9
   半定量测试盒

   氰化物

   0.03一0.06一0.1一0.15一0.2一0.3一0.4-0,5一0.7 mg/l CN

   200

   Konig reaction

   Aquaquant

   TS

   218457.0002.9.200

   8.10.11.13.18

   Cyanide Test

   2.1.14429.0001.9
   半定量测试盒

   氰化物

   0.002一0.004一0.007一0.01一0.013一0.016一0.02一0.025一0.03 mg/l CN

   65

   Konig reaction

   Aquaquant

   TL

   218457.0002.9.200

   8.9.10.11.12.13.18

   Cyanide Test

   2.1.14417.0001.9
   半定量测试盒

   甲醛

   0.1一0.25一0.4--0.6--0.8一1一1.5 mg/l HCHO

   100

   Triazole derivative

   Aquaqmerck

   SC

   7.10.11.12.

   Forraldehyde Test

   2.1.08028.0001.9
   半定量测试盒

   联胺

   0.1一0.25一0.5一1 mg/l N2H2

   100

   Dimethylamoni-benzaldehyde

   Aquaqmerck

   CV

   时需要)2.1.28018,0001.9

   5

   Hydrazine Test

   2.1.08017.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁(淡水悔水)

   0.05一0.1一0.2一0.4--0.6-0.8一1 mg/l Fe

   50

   Triazine

   Aquamerck

   CC

   2.6.11.13.16.18

   Iron Test in

   2.1.14660.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁

   0.1一0.3一0.5一1一2.5-5一7.7一12.5一25一50 mg/l Fe

   200

   2.2’--Bipyridine

   Aquamerck

   CV

   2.1.08023.0001.9,200

   6.11.13.18

   Iron Test

   2.1.11136.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁

   0.1一0.2一0.5一0.8一1.2 -2一3一5 mg/l Fe

   500

   Triazine

   Microquant

   2.1.18458.0002.9.500

   5.6.11.12.13.15.16.18

   Iron Test

   2.1.14759.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁

   0.25一0.5一1一2一3一5一7.5-10一1 5 mg/l Fe

   300

   2.2’--Bipyridine

   Aquaquant

   TS

   5.6.11.13.15.16.18

   Iron Test

   2.1.14404.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁

   0.2一0.4--0.6一0.8一1一1.3-1.6---2一2.5 mg/l Fe

   500

   Triazine

   Aquaquant

   TS

   2.1.18458.0002.9.500

   5.6.11.13.15.16.18

   Iron Test

   2.1.14438.0001.9
   半定量测试盒

   二价铁

   0.01一0.02一0.03一0.一0.06-0.08一0.1一0.15一0.2 mg /1 Fe

   300

   Triazine

   Aquaquant

   TL

   2.1.18458.0002.9.500

   5.6.9.11.15.16

   Iron Test

   2.1.14403.0001.9
   半定量测试盒

   100一200一300一500-1.000一1.500 mg/l Mg

   50

   Xylidyl blue

   Aquamerck

   CC

   6.9

   Manganese Test

   2.1.11131.0001.9
   半定量测试盒

   0.3一O.7一1.3一2一3一4-5一7一10 mg /l Mn

   110

   Formaldoxime

   Microquant

   2.1.18460.0002.9.120

   1.5.6.9.10.11.13.15.18

   Manganese Test

   2.1.14768.0001.9
   半定量测试盒

   0.03一0.06一0.1一1.5一2一2.5-0.3一0.4--0.5 mg/l Mn

   110

   Formaldoxime

   Aquaquant

   TL

   2.1.18460.0002.9.120

   1.5.6.9.10.11.13.15.18

   Manganese Test

   2.1.14406.0001.9
   半定量测试盒

   0.5一1.5一2一2.5一3一4一6-8一10 mg/i Ni

   500

   Dimethylyoxiime

   Microquant

   2.1.18461.0002.9.500

   9.10.11.12.18

   Nitrite Test

   2.1.14783.0001.9
   半定量测试盒

   0.02一O.04一0.07一0.15一0.2-0.3一0.4--0.5 mg/l Ni

   125

   Dimethylyoxiime

   Aquaquant

   TL

   2.1.18461.0002.9.500

   9.10.11.12.18

   Nitrite Test

   2.1.14420.0001.9
   半定量测试盒

   硝酸盐

   10一25一50-75--100一125 -150 mg/l N03

   100

   Sulfanilic acid/

   Aquamerck

   CC

   2.9.11.12.13.17

   Nitrite Test in freshwater and seawater

   2.1.11169.0001.9
   半定量测试盒

   硝酸盐

   10一25一50一75--100一125-150 mg/l NO3

   200

   Sulfanilic acid/

   Aquamerck

   SC

   1.2.9.11.12.13.17

   Nitrite Test

   2.1.11170.0001.9
   半定量测试盒硝酸盐5一10一20一30一40一50一60-70一90 mg/l NO390NitrospectralMicroquant1.3.4.9.11.12.13.14.15.17Nitrite Test2.1.14771.0001.9
   半定量测试盒

   亚硝酸盐(淡水/海水)

   0.05一0.15一0.25一O.5一1 mg/l N02

   100

   Griess’ reaction

   Aquamerck

   CC

   2.13.16

   Nitrite Test in

   2.1.14658.0001.9
   半定量测试盒

   亚硝酸盐

   0.025一0.05一0.075一0.1一0.15 0.2一0.3一0.5 mg/l N02

   200

   Griess’ reaction

   Aquamerck

   SC

   1.2.4.9.11.12.13.15.16

   Nitrite Test

   2.1.08025.0001.9
   半定量测试盒

   亚硝酸盐

   0.1一0.2一0.4一0.6一1.8一3-6一10 mg/l N02

   400

   Griess’ reaction

   Microquant

   2.1.18463.0002.9,400

   1.5.6.8.9.10.11.12.13.15.16.18

   Nitrite Test

   2.1.14774.0001.9
   半定量测试盒

   亚硝酸盐

   0.1一0.2一0.3一0.4一0.6一0.8一1-1.3一2 mg/l N02

   400

   Griess’ reaction

   Aquaquant

   2.1.18463.0002.9,400

   1.5.6.9.10.11.12.13.15.16

   Nitrite Test

   2.1.14424.0001.9
   半定量测试盒

   亚硝酸盐

   0 .005一0.012一0.02一0.03一0.04一0.005一0.06一0.08一0.1 mg/l NO2

   110

   Griess’ reaction

   Aquaquant

   TL

   2.1.18463.0002.9,400

   1.5.6.9.10.11.12.13.15.16

   Nitrite Test

   2.1.14408.0001.9
   半定量测试盒

   溶解氧(淡水/海水)

   1一3一5一7一9-12 mg/l O2

   50

   modifled Winkler method

   Aquamerck

   CC

   同时需 2.1.14663.0001.9

   2.11.13.16

   Oxygenr Test in freshwater and seawater

   2.1.14662.0001.9
   半定量测试盒

   溶解氧

   0.1 mg/l 02

   100 at,8.5 mg/l O2

   Titrimetry,modified Winkler method

   Aquamerck

   TP

   2.1.11152.0001.9 ,100

   2.11.13.16.18

   Oxygenr Test

   2.1.11107.0001.9
   半定量测试盒

   臭氧

   0.15一0.35一0.5一0.7一1.4---2.7一5一7一10 mg/l 03

   100

   DPD

   Aquamerck

   2.1.18759.0002.9,300

   7.9.15

   Ozone Test

   2.1.18758.0001.9
   半定量测试盒

   臭氧

   0.007一0,017一0.03一0.04一0.055一0.07一0.1一0.14-02 mg/l O3

   300

   DPD

   Aquaquant

   TL

   7.9.15

   Ozone Test

   2.1.18755.0001.9
   半定量测试盒

   pH值指示剂

   pH 4一4.5一5一5.5一6一6.5一7-7.5一8一8.5一9一9.5--10

   100ml

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CC

   1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18

   pH Universal indicator, Ii.

   2.1.09175.0100.9
   半定量测试盒

   pH值指示剂

   pH 4一4.5一5一5.5一6一6.5一7-7.5一8一8.5一9一9.5--10

   1 l

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CC

   1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18

   pH Universal indicator, Ii.

   2.1.09175.1000.9
   半定量测试盒

   pH值指示剂

   pH 9一10一11一12一13

   100ml

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CC

   10.11.18

   pH Indicator liquid

   2.1.09176.0100.9
   半定量测试盒

   pH值指示剂

   PH 0一0.5一1一1.5一2一2.5 3一3.5一4一4.5一5一5.5

   100ml

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CC

   10.11.18

   pH Indicator liquid

   2.1.09177.0100.9
   半定量测试盒

   pH值(海水/淡水)

   pH 5.0一5.2一5.4一5.6一5.8一6.0 6.2一6.4一6.6一6.8一7.0一7.2一7.4 7.6一 7.8一8.0一8.2一8.4 --8.6一8.8一9.0

   200

   Mixed freshwater and seawater indicator

   Aquamerck

   CC

   1.2.6.9.11.13.15.16

   pH Test in freshwater and seawater

   2.1.18763.0001.9
   半定量测试盒

   pH值(游泳池)

   pH 6.5一6.8一7.1一7.4一7.6一7.8一8.2

   200

   Phenol red

   Aquamerck

   CC

   17

   pH Test in swimming Poo

   2.1.14669.0001.9
   半定量测试盒

   pH值

   PH 4.5一5一5.5一6一6.5一7-7.5一8一8.5一9

   400

   Mixed indicator

   Aquamerck

   SC

   1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18

   pH Test

   2.1.08027.0001.9
   半定量测试盒

   pH值

   pH 4.4一5一5.5一6一6.5-7一7,5一8一8.5一9

   100

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CV

   2.1.08043.0001.9,200

   5.11.13

   pH Test

   2.1.08038.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根(海水/淡水)

   0.25一0.5一0.75一1.0一1.5一2一3 mg/l P04

   100

   Phosphor-

   Aquamerck

   CC

   2.11.13.16.18

   Phosphate Test in freshwater and seawater

   2.1.14661.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根

   1.3一3.3一6.7一10--13 mg/l P04

   200

   Phosphor-Molybdenum blue

   Aquamerck

   CV

   2.1.08046.0001.9,200

   1.4.11.13.16

   Phosphate Test

   2.1.11138.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根

   4.6-9.2-18-28-37-49-61-123一307 mg/l PO4

   300

   Vanadium molybdate

   Microquant

   3.4.10.11.16

   Phosphate Test

   2.1.14840.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根

   0.6一1.2一1.8一2.5一3.1一4.6 6.1一7.7一9.2 mg /l P04

   200

   Phosphor-Molybdenum blue

   Microquant

   2.1.18465.0002.9,200

   1.3.4.8.9.10.11.12.13.16.18

   Phosphate Test

   2.1.14846.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根

   3.1一6.1一10.7一18.4一30.7-61.3一123 mg/l PO4

   190

   Vanadium molybdate

   Aquaquant

   TS

   3.4.9.10.11.15.16

   Phosphate Test

   2.1.14449.0001.9
   半定量测试盒

   磷酸根

   O.046一0.092一0.14 -0.18 -0.25一0.34-043 mg/l P04

   200

   Phosphor-Molybdenum blue

   Aquaquant

   TL

   2.1.1 8465.0002.9.200

   1.3.4.9.10.11.13.15.16

   Phosphate Test

   2.1.14445.0001.9
   半定量测试盒

   残余硬度

   0.05一0.1一0.19°e

   400

   Mixed indicator

   Aquamerck

   CC

   5

   Residual Hardness Test

   2.1.11142.0001.9
   半定量测试盒

   硅酸盐

   0.6一1.3一2.1一3.2一 4.3一6.4-11一15-21 mg/l SiO2

   200

   Silico--Molybdenum blue

   Microquant

   2.1.18323.0002.9,150

   5.6.11

   Silicate(Silicic Acid) Test

   2.1.14792.0001.9
   半定量测试盒

   硅酸盐

   0.02一0.04一0.09一0.13一0.17-0.21一0.32一0.43一0.53 mg/l SiO2

   150

   Silico--Molybdenum blue

   Aquaquant

   TL

   2.1.18323.0002.9,150

   5.6.9

   Silicate(Silicic Acid) Test

   2.1.14410.0001.9
   半定量测试盒

   硫酸盐

   25一50一75一100一130一160-190一240一300 mg/l S04

   90

   Tannic acid

   Microquant

   6.9.11.13.15.18

   Sulfate Test

   2.1.14789.0001.9
   半定量测试盒

   硫酸盐

   25一50一80一110一140一200-300 mg/l SO4

   90

   Tannic acid

   Aquaquant

   TS

   6.9.11.13.15.18

   Sulfate Test

   2.1.14411.0001.9
   半定量测试盒

   亚硫酸盐

   0.5 mg/l Na2SO3 (0.3 mg/l SO3) 200 at 40 mg/l Na2S03

   Titrimetry lodate / Starch

   Aquamerck

   TP

   3.5.6.11.12

   Sulfite Test

   2.1.11148.0001.9
   半定量测试盒

   硫化物

   0.1一0.3一0.5一0.7一1一2-3-4-5 mg/l S

   200

   Dimethyl一P-phenylendiamine

   Microquant

   2.1.8468.0002.9.200

   2.4.8.11.13.15.18

   Sulfite Test

   2.1.14777.0001.9
   半定量测试盒

   硫化物

   0 .02一0 .04一0 .06一0 .1一0.13-0.16一0 .2一0.25 mg/l S

   100

   Dimethyl一P-phenylendiamine

   Aquaquant

   TL

   2.1.8468.0002.9.200

   2.4.8.9.11.13.15.18

   Sulfite Test

   2.1.14416.0001.9
   半定量测试盒

   总硬度(淡水)

   1.25°e

   50 at 3.75°e

   Titriplex ®lll

   Aquamerck

   TD

   2.13

   Total Hardness Test in freshwater and seawater

   2.1.14652.0001.9
   半定量测试盒

   硬度

   1.25°e

   100 at 12.5°e

   Titriplex ®lll

   Aquamerck

   TD

   2.4.5.6.9.11.13.15.17

   Total Hardness Test

   2.1.11104.0001.9
   半定量测试盒

   硬度

   1.25°e

   300 at 12.5°e

   Titriplex ®lll

   Aquamerck

   TD

   21140.0002.9.R1,400 21141.0002.9.R1,400

   2.4.5.6.9.11.13.15.17

   Total Hardness Test

   2.1.08020.0001.9
   半定量测试盒

   硬度

   0.2°d and 0.1 mmol/l

   300 at 12.5°e

   Titriplex ®lll

   Aquamerck

   TP

   28033.0001,300 21122.0001,R1,600

   2.4.5.6.9.11.13.15

   Total Hardness Test

   2.1.08039.0001.9
   半定量测试盒

   硬度

   20mg/l CaCO3

   200

   Microquant

   TD

   Total Hardness Test

   2.1.08312.0001.9
   半定量测试盒

   硬度

   0.1°d and 0.1 mg/l CaCO3

   300 at 3.75°e

   Titriplex ®lll

   Aquamerck

   TP

   28040.0001.300

   2.4.5.6.9.11.13.15

   Total Hardness Test

   2.1.08047.0001.9
   半定量测试盒

   尿素

   0.3一0.6一1一1.5一2一3一4一5-8 mg/l(NH2)2 CO

   100

   Indophenol blue

   Microquant

   24845.0002.9.100

   14.17

   Urea Test

   2.1.14843.0001.9
   半定量测试盒

   0.1一0.2一O.3一0.4一0.5一0 .7-1一2一5 mg/l Zn

   100

   Thiocyanate/

   Microquant

   24782.0002.9.1209

   3.4.5.8.9.10.11.13.15.18

   Urea Test

   2.1.14780.0001.9
   半定量测试盒

   0.1一0.2一O.3一0.4一0.5一0 .7-1一2一5 mg/l Zn

   120

   Thiocyanate/Brilliant green

   Aquaquant

   TS

   24782.0002.9.1209

   3.4.5.8.9.10.11.13.15.18

   Urea Test

   2.1.14412.0001.9
   半定量测试箱
   名称类型测试范围订货号
   ComPact Laboratory for Water Testing水质测试箱

   AM

   Ammonium氨氮,Carbonate Hardness碳酸根硬度,Nitrate硝酸盐,Nitrite亚硝酸盐 Oxyger溶解氧,pH值,Phosphate磷酸根Total Hardness总硬度

   2.1.11151.0001.9
   Compact Laboratorfr Aquaristics水产养殖测试箱

   AM

   Ammonium氨氮,Carbonate Hardn ess碳酸根硬度,Nitrate硝酸盐,Nitrite亚硝酸盐 pH值,Total Hardness总硬度

   2.1.11102.0001.9
   SoilLaboratorfr 3 x N/pH,AgrQ土壤氮肥测试箱

   AgrQ

   Nitrate硝氮,Ammonium氨氮,PH值

   2.1.14602.0001.9
   CofnPact Laboratory for Offset Printing平板印刷测试箱

   AM

   arbonate Hardness碳酸根硬度, pH值,Total Hardness总硬度

   2.1.11154.0001.9
   Firtest? test kit植物油检测包

   60test

   2.1.10652.0001.9
   Firtest? refill pack植物油检测包

   30test

   2.1.10651.0001.9
   Doxfrit? test kit 植物油及动物油检测包

   60test

   2.1.10653.0001.9
   Doxfrit test? refill pack 补充试剂包

   30test

   2.1.10654.0001.9
   平特一肖一尾-平特一肖有规律吗-平特一肖怎样才算中奖